Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

GÀ TRE


Bình minh thức dậy gáy te te
Rướn cổ đua thanh với bạn bè
Cuối xóm bao chàng nheo mắt nghé 
Đầu làng mấy ả dỏng tai nghe 
Vài hơi vọng lại đôi nàng ghé
Một tiếng ngân dài ối kẻ e
Khắp cả trần gian ưa mái ghẹ
Nào đâu chỉ mỗi phận gà tre.

Bình minh thức dậy gáy te te
Rướn cổ đua thanh với bạn bè
Cuối xóm bao chàng nheo mắt nghé 
Đầu làng mấy ả dỏng tai nghe 
Vài hơi vọng lại đôi nàng ghé
Một tiếng ngân dài ối kẻ e
Khắp cả trần gian ưa mái ghẹ
Nào đâu chỉ mỗi phận gà tre.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Nguyễn Văn Tuyến - Địa chỉ: Thôn Bình Xá, Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội - Điện thoại: 0915.595.559 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.