Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

PHẬN CÁBao đời thả cá lễ ra sông
Bố trộm giăng câu để nhốt lồng
Mẹ lại đem về nơi chợ bán
Ngư vàng trố mắt hỏi hay không ?


Bài họa 1 
Nhà Thơ Bút Ngọc Nghiên Than
Cứ tưởng rằng sau sẽ hóa rồng
Ai ngờ mắc phải lưới ngư ông
Mang về mổ bụng kho dưa cải
Tội quá ai ơi kiếp cá lồng


Bài họa 2
Nhà Thơ Bá Chính
Kiếp cá nhà tôi ở biển sông
Người câu kẻ bắt nhốt giam lồng
Kho dưa rán mỡ tha hồ nhắm 
Đau đớn Ông Trời liệu thấu không?


Bài họa 3 
Nhà Thơ Bút Ngọc Nghiên Than
Ông trời có mắt cũng bằng không
Kẻ lưới người câu bắt nhốt lồng
Đợi lúc buồn rầu kho ..rán mỡ
Ngon mồi ngọt rượu khối anh trông
Bài họa Nhà thơ Quỳnh Hương Trắng

Sinh thời sống mãi biển hồ sông
Hụt nước xem như sáo kẹt lồng
Nắng hạn người câu chim mổ đớp
Bao loài tuyệt chủng tiếc thương không?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Nguyễn Văn Tuyến - Địa chỉ: Thôn Bình Xá, Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội - Điện thoại: 0915.595.559 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.